Екип

Възпитателно-образователния процес е резултат от усилията на целия екип на детска градина Славейче, съобразен е със съвременните изисквания, с очакванията на родителите и с интересите на децата.

Адриана Пашова

Директор

Хубенка Клашнова

Старши учител

Зара Янгънова

Старши учител

Людмила Андонова

Старши учител

Дафинка Пелева

Старши учител

Диана Гарданска

Старши учител

Анелия Ачанова

Учител

Райна Средкова

Старши учител

Елисавета Чолакова

Главен учител

Лидия Ачанова

Старши учител

Фанка Заирова

Помощник възпитател

Лидия Рабчина

Помощник възпитател

Адриана Летева

Старши учител

Емилия Радкова

Старши учител

Антоанета Кръстева

Старши учител

Силвия Балиева

Помощник възпитател

Албена Таратаева

Помощник възпитател

Лидия Лещарова

Помощник възпитател

Емилия Тричкова

Помощник възпитател