Екип

Възпитателно-образователния процес е резултат от усилията на целия екип на детска градина Славейче, съобразен е със съвременните изисквания, с очакванията на родителите и с интересите на децата.

Хавиле Кандьова-Сатева

Директор

Хубенка Клашнова

Старши учител

Зара Янгънова

Старши учител

Адриана Пашова

Старши учител

Дафинка Пелева

Старши учител

Диана Гарданска

Старши учител

Анелия Ачанова

Учител

Венета Услева

Старши учител

Савелия Клашнова

Учител

Лидия Ачанова

Старши учител

Бени Радкова

Помощник възпитател

Фанка Заирова

Помощник възпитател

Адриана Летева

Старши учител

Емилия Радкова

Старши учител

Антоанета Кръстева

Старши учител

Силвия Балиева

Помощник възпитател

Албена Таратаева

Помощник възпитател

Лидия Лещарова

Помощник възпитател

Венета Услева

Помощник възпитател

Еми Радкова

Помощник възпитател