История

Детска градина Славейче е открита на 01.10.1969 г., като е сформирана смесена група от 14 деца, възпитавани от пет служители. През 1989 г. е открита нова триетажна сграда разполагаща с два декара озеленено дворно място за игри, отдих и разходки на открито. Общата площ е разпределена в помещения с различно предназначение, които са съобразeни с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес. В детската градина функционират 6 целодневни групи, в които се възпитават и обучават 154 деца. Детската градина разполага с екип от 26 висококвалифицирани педагози и помощен персонал, които се грижат с любов за децата, откриват и развиват потенциала им от интелектуални качества и заложби. Детската градина предлага целодневна организация на обучение, активно комбинирана със спорт и отдих, игри и занимания по интереси; творческо интерпретиране на различни видове изкуства – музика, танци, изобразително изкуство; богата спортно-развлекателна и оздравителна програма; специализирана подготовка на 5 и 6 - годишните деца. Преподавателите прилагат съвременни атрактивни методи на преподаване, включващи: аудиовизуално обучение, използване на нагледни материали, игрови способи за усвояване на учебния материал. В детското заведение е създадена група за автентичен фолклор Славейче, която е спечелила много грамоти и награди от регионални фолклорни конкурси и фестивали: ,,Орфеево изворче-Пазарджик”, ,,Славейчета сладкогласни”, ,,Дни за фолклор-Копривщица” и др.


Детска градина Славейче - Костандово

Приоритети и цели в дейността на детска градина Славейче

  • Подобряване нивото на вътрешно-методичната квалификационна дейност
  • Акцентиране върху подготовката на децата за училище и работата по образователни направления български език и математика
  • Задълбочаване контактите с обществени организации и институции отворени към проблемите на детските заведения
  • Привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на материално-техническата база
  • Издигане и утвърждаване престижа на детското заведение
  • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа; осигуряване на условия за физическо, умствено и социално развитие на децата