График

за прием на децата в ДГ,,Славейче” гр.Костандово

Интервалът от време за прием на децата се удължава, като начален час на сутрешния прием е 7.00 ч. , а крайният 9.00 часа.

3-та група

Сутрин

от 7.30 ч. до 7.50 ч.

авариен изход

3-та "А" група

Сутрин

от 7.50 ч. до 8.10 ч.

авариен изход

2-ра група

Сутрин

от 8.10 ч. до 8.30 ч.

централен вход

1-ва група

Сутрин

от 8.30 ч. до 8.50 ч.

централен вход

1-ва група

След обяд

от 16.45 ч. до 17.00 ч.

централен вход

2-ра "А" група

След обяд

от 17.00 ч. до 17.15 ч.

централен вход

3-та група

След обяд

от 17.15 ч. до 17.30 ч.

авариен изход

3-та "А" група

След обяд

от 17.30 ч. до 17.45 ч.

авариен изход


Място на прием

1. На входа на детската градина / не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина/

2. При благоприятни климатичните условия приемът се осъществява на двора при гарантиране физическа дистанция между придружителите.

Процедура на прием

1. Приемът в основна сграда на детската градина се извършва от медицинското лице и помощник възпитател при използване на необходимите индивидуални предпазни средства- шлем/ маска и ръкавици.

2. В случай на констатиране на признаци на заболяване /измерване температура/ на детето може да бъде отказано приемане.

ІV. Изпращането на децата се осъществява по аналогичен начин : от двора или от входа на детската градина след сигнализиране от страна на придружител.