Детска градина Славейче - Костандово
Детска градина Славейче - Костандово

Цели

Водеща цел

Да превърне детската градина в благоприятна среда за качествено предучилищно образование.

Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.

Подцели

Да формулира приоритетните задачи за развитие на детската градина в четиригодишен период – 2019-2023 г.

Да набележи действия за реализация на желаните промени, като осигури оптимални условия за използване и развитие на ресурсите на детската градина.

Да набележи дейности за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.

Да консулидира факторите на вътрешната и външната среда за утвърждаването и развитието на детската градина.

За нас

Детска градина Славейче е модерна институция за предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия за развитие на личността, привлекателна институция, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. В детската градина функционират 6 целодневни групи, в които се възпитават и обучават 154 деца. Детската градина разполага с екип от 26 висококвалифицирани педагози и помощен персонал, които се грижат с любов за децата, откриват и развиват потенциала им от интелектуални качества и заложби. Детска градина Славейче предлага целодневна организация на обучение, активно комбинирана със спорт и отдих, игри и занимания по интереси.

Детска градина Славейче - Костандово

Група "Мечо Пух" - 26 деца

Нашето мото е:

НИЕ СМЕ ГРУПА ОТ ДЕЦА
“МЕЧО ПУХ” СЕ КАЗВА ТЯ,
ЦЯЛ ДЕН ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ
И ИГРАЕМ И ЛУДУВАМЕ.
АКО ИСКАШ С НАС ЕЛА,
ЗА БЕЗКРАЙНА ВЕСЕЛБА!


Нашата мисия е:

Опазване и укрепване на детското здраве

Формиране на човешки и национални ценности

Пълноценна социална интеграция и подготовка за учебна дейност

Изграждане на общи знания, умения и ценности

Изграждане на добри междуличностни отношения в групата

Развиване на детската инициативност, любознателност, самостоятелност и творчество

Правила на групата

1. Изслушвай другарчето си.

2. Уважавай себе си и другите около нас.

3. Помагай си в беда.

4. Всеки има право на мнение.

5. Разрешавай спора с думи, не с юмруци.

6. Наши приятели са думите: Заповядай, Ако обичаш, Благодаря, Може ли, Моля, Извинявай!

Група "Пчеличка" - 25 деца

Нашето мото е:

Растем ние здрави и щастливи
в този слънчев дом чудесен!
Ще станем умни и работливи,
в училище ще влезнем с песен!
Споделяме заедно всеки нов ден,
с усмивки и радост е той подреден!


Нашият девиз е:

„ Забавлявам се, играя и накрая – всичко зная!“


Правила на групата

Животът е прекрасен, когато си дете!

Свободно да играеш,щастливо да растеш.

Но, за да станем възпитани деца,

ние спазваме ПРАВИЛА!

Група "Мики маус" - 26 деца

Нашето мото е:

Ние сме слънчеви деца,
носим радост, красота!
Щастие в погледа ни грее,
весел смях от нас се лее!


Нашата мисия е:

Основната ни мисия е да усъвършенстваме създадените педагогически, здравно-хигиенни, материални условия, необходими за качествен образователно-възпитателен процес и съобразен с европейските норми и стандарти.


Правила на групата

Ние сме приятели добри в учение и в игри. Помагаме на всеки, който има нужда.

Не обиждаме другарче, делим болка чужда.

Думички вълшебни много знаем.Когато трябва да ги кажем не се бавим - ,,Добро утро” и ,,Довиждане”, ,,Благодаря” и ,,Извинявай” щом е нужно ги употребявай!

А след игра ще сложим ред на играчките безчет.Подреждаме, редим,обличаме, защото много ги обичаме!Всички те са ни приятели,пазим ги от зложелатели.

Растем ние здрави и щастливи в този дом чудесен,ще станем умни, работливи в училище ще влезем с песен.

Група "Гъбка" - 25 деца

Нашето мото е:

Умен, смел, красив, напет крачи винаги напред.

С него сбъдват се мечтите в игри минават дните!


Нашата мисия е:

Личностно мотивиране на детето, интерес към познание, емоционална удовлетвореност и социално благополучие.

Група "Бонбон" - 26 деца

Нашето мото е:

Да порастем заедно!!!

"Аз съм мъничко дървено човече

кой не ме познава, че съм весел умен и сърдечен

всеки го признава - да"


Нашата мисия е:

Всеки ден чрез игри и забавления децата емоционално общуват. Чрез нашата дейност развиваме детската сензорика, овладяваме средствата на изкуството, стимулираме индивидуалното развитие на всяко дете, овладяване необходимия минимум от знания и умения. Осигуряваме емоционален конфорт на престоя им в детската градина.

Група "Дъга" - 26 деца

Нашето мото е:

Ученето е забавление!

Учим, пеем и играем и за света много знаем!

Ний “Дъга” се наричаме и игрите най-обичаме.


Нашата мисия е:

Съхраняване уникалността на детството и откриване тайните на големия и чуден свят. Основните насоки във възпитателно – образователната работа в групата са:

• формиране на личностно самосъзнание, чувство за отговорност;

• индивидуален стил на дейност и поведение.

Детска градина Славейче - Костандово

Изпрати запитване

Съобщението е изпратено успешно!

Контакти

0892 70 31 05

ул.Страцин 1, 4644 Костандово